Caelora

Rust

Chronicles of Garrick vol.2

Toen we terugkwamen in Stanehold hebben we eerst een paar van onze vondsten verkocht. Daarna zagen we geen grote haast voor onze volgende opdracht, dit gaf iedereen de kans om wat persoonlijke dingen af te handelen. Nadat ik iemand gevonden had die de komende dagen geruchten over Lennix en de koning voor me wilde onderzoeken, zette ik erop uit in de bossen rond Stanehold een geschikte partner te vinden zoals ik vroeger in mijn scout-team ook altijd met dieren werkte.

Toen ik een paar dagen daarna terugkeerde in Stanehold heb ik mijn informant opgezocht; die kon mij vertellen dat Reward, de koning, zijn vrouw en dochter is verloren tijdens een van de vele invallen door de Dwergen, een tijd geleden. Daarna ging ik weer op zoek naar de rest van mijn groep op ze voor te stellen aan onze nieuwe Wezel-metgezel: Miko.

Eenmaal aangekomen in de Copper Cup, waar Darius voor iedereen goedkoop onderdak had geregeld door ’s avonds in deze herberg te werken als entertainer, werd het vrij snel duidelijk dat de rest ook niet stil had gezeten. Aan Mazmoir konden we meteen zien dat hij zijn dagen slim benut had door een nieuw pantser te vinden, eentje die hij zelfs helemaal zelf gemaakt heeft. Voor de rest weet ik niet precies waar iedereen zich mee bezig heeft gehouden, alleen dus dat Darius dagelijks hier gewerkt heeft en dat Marvin en Ajani ook hun eigen onderzoek hebben gedaan naar Lennix en Reward.

Voordat we veel meer konden bespreken werden we benaderd door ene Edward; hij heeft de leiding over het bouwen van een Keep tussen Stanehold en Bury. Edward zocht ons om te vragen of we de Orcs konden verdrijven die zijn onafgemaakte keep hebben overgenomen, want blijkbaar kon de koning geen mankracht missen. We zouden het aan de koning voorleggen voordat we deze taak op ons zouden nemen. Het plan was dus om de volgende dag een bezoek te brengen aan Reward.

Die nacht werden Marvin en Ajani aangevallen! We konden er een uitschakelen maar helaas ontkwam de ander, maar niet voordat hij ons toeriep dat we “ons onderzoek met rust moesten laten”. De uitgeschakelde aanvaller bleek een half-elf te zijn, wij kregen hierdoor alleen maar meer vragen, waren ze gestuurd door Lennix? Of misschien zelfs door Reward? We overhandigden het lichaam aan een nogal potige vrouwelijke guard genaamd Sabien, voor meer informatie zouden we later eventueel terecht kunnen bij William.

Na onze rust te hebben afgemaakt vertrokken we richting Reward, om onze beloning op te halen voor het terughalen van Erik en om te vragen of het goed was dat wij Edward zouden helpen. Tijdens het open court zag ik een van de twee handlangers van Lennix, de man die we gezien hadden tijdens de chaos bij de publieke executie. Hij leek niet op ons te letten maar hield wel een oogje in het zeil, waarschijnlijk heeft Lennix overal handlangers verspreid.

Na de koning gesproken te hebben, de beloning ontvangen, en de ring van karakas ingeleverd gingen we op zoek naar Lennix waar we hem de vorige keer hadden ontmoet. Hoewel het leek alsof iedereen deze plaats nu echt verlaten had doemde ineens de vrouwelijke helft van Lennix’ twee handlangers van die eerste dag op. Ze stelde zich nu voor als Kaylee en had een taak voor ons, van Lennix. Er was een soort facility ten noord-oosten van hier waar een groep elven ergens aan werkt. Lennix wil deze elven verwijderd zien. Aangezien we er nog steeds niet over uit zijn wie van de twee de beste bedoelingen heeft, Lennix of Reward.

We besloten nog wel te vragen of Kaylee iets wist van de huurlingen die ons afgelopen nacht hadden aangevallen maar het leek alsof Lennix er niks mee te maken had. Hierop besloot Marvin om de hulp van Lennix en zijn Shadowcloaks in te schakelen. Hij overhandigde de geschreven opdracht die hij op de overleden huurling had gevonden, in de hoop dat de Shadowcloaks kunnen achterhalen waar het vandaan kwam.

Het laatste wat we deden voordat we Stanehold verlieten was een bezoek aan de academie. Hoofdmeester Tibet had naar ons gevraagd met betrekking tot het geval van de Emberfalls. Hij hoopte dat onze informatie misschien zou kunnen helpen met het oplossen van…wat er ook mis moge zijn met die twee. Het kwam erop neer dat we het onszelf ietwat moeilijk hebben gemaakt. Een tak van een Gulthias boom, een sterk magische boom die kan ontstaan op de plaats waar een sterke vampier gedood is dat verklaart in ieder geval die staak, had verlossing kunnen bieden, ware het niet dat wij die boom geveld hebben. Een andere optie is het vinden van een zogenaamde Glow-Stone, een magisch artefact waarmee de Dwergen uit legendes sterke magische wapens konden maken. Deze zouden we kunnen gebruiken om een scepter, die in het bezit is van de academie, op te kunnen laden. Deze scepter schijnt ook sterke geneeskrachtige magie te bevatten, mits opgeladen. Voorlopig kunnen we hier dus helaas nog weinig aan doen.

Voordat we echt grote beslissingen gaan maken richten we ons voorlopig nog op iets kleinere problemen en dus vertrokken we richting het oosten om Edward’s Keep te bevrijden uit handen van de Orcs. Ons plan om ze naar buiten te lokken verliep alleen niet heel erg soepel en nu moeten we maar roeien met de riemen die we hebben….

Comments

DaveyvdBerg basholten

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.