Caelora

Split the Party part uhmmmm

---

Ajani kwam Valeals kamer binnen en zag een bult in bed. Hij dacht al daar ligt niemand onder en Marvin was weg dus het kon nooit wat goeds betekenen. Hij riep om wachters maar niemand kwam er op af of gaf een antwoord wat hij hoorde. Toen besloot hij maar de kamer te doorzoeken. Na wat speurwerk vond hij daar een box met een puzzel waar hij wat moeite mee had om deze op te lossen voordat er iemand binnen kwam.

Meanwhile…..
Mar vin werd vastgebonden aan een bed wakker en wist niet wat er aan de hand was. Ze werd wakker in een donkere kamer waar Valeal stond. Hij zei tegen hem/haar dat hij drie vragen ging stellen en als de vragen beantwoord werden het minder pijnlijk werd voor hem/haar.
De vragen gingen vooral over Lenix maar Marvin weigerde antwoord te geven.
Toen injecteerde hij napalm bij Marvin wat echt enorm pijn zou moeten doen.

Intussen bij de andere groep…..
Garick werd wakker van het dood zijn. En besloten te gaan rusten in de Tavern.
Daar kwamen wij een donkere elf tegen zoals nooit eerder gezien. Dit was schijnbaar een Drow zoals hij zei. Hij vertelde ons over menselijke beren in het gebied waar wij naar toe gingen en dat wij ze voorzichtig moesten benaderen als wij daar waren.

Intussentijd was Arnara naar boven gekomen bij Ajani en verteld om Valeal levend terug te brengen . En krijgt een scroll mee om er zeker van te zijn als hij tegenstribbeld. Arnara verteld verder dat in het noord oosten in een donkere kamer Valeal te vinden is en krijgt assistentie van Iris om Marvin te redden en Valeal mee terug te halen.

Intussen werd de groep van Mazmoir weer wakker en ging naar het bekende raadslid. Garick zijn magische zwaard was best wel handig kregen wij te horen. Om bij het gebied te komen waar wij heen moesten voor de rest moesten wij of door het bos of eroverheen. En hier moesten wij Ryo voor zoeken als gids.
Intussen ging darius naar de concertzaal toe om daar wat mensen mee te krijgen om op te treden in the Waypoint. Hij had zowaar een paar mensen mee kunnen krijgen om dit te doen. Na wat instructie speelden zij een geweldig stuk voor de crowd en iedereen vond het geweldig!
Er werd Darius zelfs aangeboden om mee te gaan spelen in het orkest voor vast en dat vond hij wel een goed plan. Na dit aan de rest te vertellen ging hij zijn weg na de rest in tranen achter te hebben gelaten.

Meanwhile……

Marvin werd wakker en hoorde alleen druppels maar Valeal niet meer. Marvin voelt zich niet oke en ziet heel weinig. Marvin kon zich losbreken op een of andere rare manier met behulp van de napalm naast hem/haar!

Ajani was intussen onderweg naar de toren en kwam daar na een tijdje lopen aan met Iris. Hij bestormde de toeren zonder op te letten en kwam al vrij snel de Goblins tegen die hij over het hoofd had gezien. Iris was wat minder snel en werd erdoor aangevallen. Ajani twijfelde even maar kwam terug om Iris te helpen en versloegen de Goblins.

Intussen….
Garick en Mazmoir hadden Ryo opgezocht en die had hun een wat leukere manier verteld om te gaan reizen. Dit wel met een pegasus. Zij konden door een portaal van hem om er een te regelen wat zij ook na wat denken hebben gedaan. Echter kwamen zij een kleine pegasus tegen die al werd aangevallen door een chimera! Heldhaftig gingen zij hun moed bewijzen door het beest wat later beesten werden te verslaan. Het lukte net maar ze waren dood/weg. Maar helaas was de kleine pegasus ook al verdwenen met de chimera….

Comments

DaveyvdBerg jordy_lavieren

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.